Vädret Bollnäs

 
 
 
 

 

Hemsidan är uppdaterad
2012-04-16

Copyright ©
Affärsfastigheter Bollnäs AB

Om Cookies>

 

Affärshus Häggesta

Foto Häggesta 6:59 
Affärshus Häggesta AB, hyr Häggesta 6:59 av Centrumfastigheter Bollnäs AB, Industrigatan 6, Bollnäs.

Foto Häggesta 7:117 
Foto Häggesta 7:117
Affärshus Häggesta AB, Häggesta 7:117, Industrigatan 8, Bollnäs.

Logo Affärsfastigheter Bollnäs

Industri- och handelsområdet Häggesta

Affärshus Häggesta AB äger två fastigheter i industri- och handelsområdet Häggesta vid södra infarten till Bollnäs, väl synliga efter riksväg 83. Fastigheterna har en sammanlagd golvyta på 1.501 kvm.

I fastigheten Häggesta 6:59, närmast den södra infarten till området, är Svensk Bilprovning hyresgäst.

Fastigheten Häggesta 7:117 är närmaste granne norrut. Där finns kontor, delvis nybyggda, delvis renoverade med stora asfalterade uppställningsplatser för stora fordon. Bland hyresgästerna finns Samhall, Svensk Bilprovning, Hälsingefrakt och några åkerier.

 


Bollnäs södra infart, längs riksväg 83. (Karta: Eniro)